Общи Условия

Кой сме Ние:

Нашият web адрес е : https://www.tuningdivision.com.

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате сайта. С достъпа до или използването на Сайта Вие приемате да бъдете правно обвързани от тези условия и всички правила, политики и насоки, включени чрез позоваване в тези Условия. Ако не сте съгласни с тези условия в тяхната цялост, моля, не използвайте сайта.

Настоящите Общи условия уреждат основните взаимоотношения между “Ге66о Еоод“ www.tuningdivision.com от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн tuningdivision.com и поддомейните му.

Tuningdivision.com си запазва правото да променя или модифицира някой от условията, съдържащи се в настоящите Общи условия или правила или указания, приложими към сайта по всяко време по наше усмотрение. Ако не сте съгласни с промените, можете да отмените профила си при нас без допълнително задължение.

Политика за защита на личните данни на Ге66о ЕООД

Пазарувайки и регистрирайки се потребителят дава съгласие на сайта да събира, записва, съхранява и работи с предоставената му информация в съответствие със Закона за защита на личните данни (GDPR).

Сайтът си запазва правото да се свързва и да изпраща информация на Потребителя на адреса на електронната поща, въведен при регистрация, в случаите, които касаят уточнение на детайли по доставката, както и промоции, отстъпки и нови продукти. Потребителят има право да откаже получаването на информация от сайта, която не касае пряко неговата поръчка.

1. Лична информация, която събираме

За да изпълним поръчката ви, трябва да предоставите определена информация , като вашите имена, имейл адрес, адрес за доставка, информация за плащане и подробности за продукта, който поръчвате. Можете също да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация кaто ваши снимки за да персонализираме продукти за вас. ( Ние не съхраняваме снимките повече от 60 дни на нашия сайт след предоставянето им, като след този период те се изтриват. )

2. Правни основания, на които разчитаме, за да събираме, използваме и споделяме лична информация.

Регламента на GDPR изисква от нас да обясним правните основания, на които разчитаме, за да събирате, използвате и споделяте лична информация.

Разчитаме на редица правни основания за да събиране, използваме и споделяне на информацията ви, включително:

Когато е необходимо за предоставяне на нашите услуги, като например когато използваме вашата информация, за да изпълним Вашата поръчка, да уреждам спорове или да предоставям поддръжка. Данни от регистъра могат да бъдат предоставяни на държавни институции с оглед изпълнение на нормативно задължение – НОИ, НАП, МВР и т.н.

  Цели, за които събираме лична информация:

  Използваме данните, които събираме, за да управляваме взаимоотношенията ви с TUNINGDIVISION.COM и за да предоставим по-добри услуги.

  Примери за начините за използване на вашите данни включват:

  Данни събирани при покупка

  Събирайки данни ние ви помагаме да поръчвате наши продукти, администрираме акаунта ви, обработваме заявките, организираме доставки и улесняваме връщания.

  Административна комуникация

  Комуникация с вас във връзка с предлаганите от нас продукти и услуги. Примерите за административна кореспонденция включват отговори на ваши запитвания или искания или важни за вас корпоративни новини.

  Защита

  Поддържаме интегритета и сигурността на нашите уеб сайтове, продукти,

  характеристики и услуги и предотвратяваме заплахи за сигурността, измами или

  други криминални или злонамерени действия, които компрометират вашата

  информация. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем

  разумни стъпки за проверка на вашата самоличност, като например потребителско

  име и парола, преди да ви дадем достъп до личните данни.

  Реклама

  Предоставяме персонализирани промоционални оферти (в съответствие с вашите Предпочитания ) за продукти и услуги на mmstickers.eu на други избрани партньорски уеб сайтове. Можете например да видите реклама за продукт на партньорски сайт, който наскоро сте видели в нашия сайт. Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. За оптимални резултати, използваме само най-добрите в индустрията решения на трети страни, например Google Analytics продуктите, Facebook tracking pixel и др. Може да споделяме част от информацията за вас с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да ви показваме реклами, които представляват интерес за вас.

  Спазване на закона

  Спазваме приложимото законодателство, регламенти, съдебни разпореждания, искания от страна на правителства и правоприлагащи органи, за да предлагаме по правилен начин услугите и продуктите си и да защитаваме себе си, клиентите си, както и да разрешаваме евентуални потребителски спорове.

  3. Трети страни, с които споделяме лична информация

  Информацията за клиентите е важна за бизнес ни. Споделям личната ви информация за много ограничени причини и в ограничени случаи, както следва:

  Доставчици на услуги.

  Ангажираме някои доверени трети страни да изпълняват функции и да предоставят услуги за нашия сайт, като например компании за доставка. Ние ще споделим лична информация с тези трети страни, но само до степента, необходима за извършване на тези услуги.

  Подизпълнители.

  Ние ще споделим ваша информация на наши подизпълнители, които са нужни за извършването на услуга или отпечатване и експедирането на продукта.

  4. Продължителност на съхраняване на личната информация

  Съхраняваме личната ви информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви предоставям услугите си и както е описано в нашата Декларация за поверителност. Въпреки това може да ми се наложи да запазим тази информация, за да спазвам правни и регулаторни задължения, да разреша спорове и да приложа моите споразумения. По принцип съхранявам вашите данни за следващия период от време не повече от: 4 години

  5. Правата на купувачи по отношение на използването на личната им информация и данните за връзка

  Въз основа на изискванията на GDPR, ако пребивавате в определени територии, включително в ЕС, имате редица права във връзка с личната ви информация. Описваме част от тези права по-долу:

  • Достъп до информацията. Може да имате право на достъп и получаване на копие от личната информация, която съхраняваме за вас, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу.
  • Промяна, ограничаване, изтриване. Възможно е също така да имате да променяте, да ограничавате употребата ми или да изтривате личните си данни. При липса на изключителни обстоятелства (например, когато ни се налага да съхранявам данни по правни причини), по принцип ще изтрием личната ви информация при поискване.
  • Можете да се противопоставите на обработката на някои от вашите данни въз основа на нашите законни интереси и получаването на маркетингови съобщения от нас, след като предоставите изричното съгласие за получаването им. В такива случаи ще изтрием личната ви информация, освен ако нямаме убедителни и законосъобразни основания да продължим да използваме тази информация или ако това е необходимо поради правни причини.
  • Ако пребивавате в ЕС и искате да изразите загриженост относно използването на вашата информация (и без да се засягат други права, които имате), имате право да го направите това с  местния орган за защита на личните данни. Линк към КЗЛД :  https://www.cpdp.bg/